Pro turisty
Nadace
Sociální služby poskytované obětem nacismu jsou podporovány grantem poskytovaným Claims Conference (organizací zabývající se odškodněním obětí holocaustu).
Program je financován z Claims Conference a rovn
ěž z Programu naléhavé pomoci pro oběti nacismu pod vedením Okresního soudu Spojených států dohlížejícího na soudní řízení ve věci sporu o aktiva obětí holocaustu (Švýcarské banky).
Plánované akce
Plánované akce
Stará synagoga
Velká synagoga
PŘEDPRODEJ STARÁ SYNAGOGA NEBO PLZEŇSKÁ VSTUPENKA
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software