Sociální
oblast zájmu:
Památky
Náb-ženství
Kultura
Nadace
Stipendia
Naše působnost
Židovská obec Plzeň
Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň
IČO: 49777122
DIČ: CZ49777122
telefon: +420 377 235 749
            +420 377 223 346
fax:      +420 377 235 749
e-mail:  zoplzen@zoplzen.cz

Úřední hodiny
Po-Pá   09:00 - 13:00Kontakt
Židovská obec v Plzni, zapsaná v registru MKČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu, kteří nejsou příslušníky jiných náb-ských společenství, církví nebo jiné ŽO sdružené ve FŽO a jsou příslušnými orgány přijati.
ŽO v duchu židovských tradic zajišťuje náb-ženský a kulturní život svých členů, jejich sociální potřeby a pečuje o kulturní a náb-ženské památky /synagogy, hřbitovy, muzea,  památníky apod./.
ŽO zároveň aktivně brání židovskou pospolitost proti všem projevům antisemitismu, fašismu, rasismu a diskriminace a chrání památku jejich obětí. ŽO je členem Federace židovských obcí v ČR.
O nás
Luach
FŽO v ČR:
Židovské obce:
Brno
Děčín
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Teplice
Ústí nad Labem
Stanovy ŽO Plzeň (pdf)
Statut FŽO (pdf)
Věc: Vyjádření podpory festivalu Dny Jeruzaléma v rámci projektu Plzeň 2015

Vážený pane primátore, vážený pane řediteli,

dovolte nám, abychom touto formou vyjádřili plnou podporu Vašemu rozhodnutí začlenit festival Dny Jeruzaléma do projektu Plzeň 2015 - Evropského hlavního města kultury.

Nechceme zastírat, že nás k našemu dopisu přiměla potřeba reagovat na Otevřený dopis pořadatelům Plzeň 2015: Upusťte prosím od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma, nebo spíše rozčarování a zklamání, jež zveřejnění této výzvy mohlo zanechat.

Ačkoliv plně respektujeme právo jeho autorů a signatářů na svobodný názor, je pro nás problematické se s jeho vyzněním ztotožnit a zcela odmítáme uměle vytvářet politikum z kulturního festivalu.

Jsme zklamáni snahou podsunout tomuto festivalu kultury jakýkoliv politický podtext pod rouškou tzv. „politické korektnosti" a s nejhlubším přesvědčením zastáváme názor, že festival Dny Jeruzaléma není politickou agitací či proklamací státu Izrael požadavku sjednocení Jeruzaléma.

Stejně tak snahu spojit konání festivalu (19.-20.6.2015) s izraelským národním svátkem Den Jeruzaléma (17.5.2015) považujeme pouhým srovnáním jednotlivých dat za zcela chatrnou a neopodstatněnou, ač o ni autoři veřejné výzvy - snad ve snaze podpořit ji alespoň nějakými argumenty - pravděpodobně usilují.

Jeruzalém, ať již označován za východní či západní, sjednocený či rozdělený, židovský, arabský, arménský, křesťanský, palestinský či sionistický, byl vždy pro mnohé symbolem; jedinečným dynamickým městem, kterému není na světě žádné jiné podobné. Probouzí emoce, připomíná křivdy, vzbuzuje touhy, vášně…, ale také budí naději. Jeruzalém je kulturním, duchovním a civilizačním centrem, které je zcela provázáno s evropskou kulturou. Proto považujeme za zcela logické, že se festival Dny Jeruzaléma v Plzni koná právě v rámci Evropského města kultury.

Právě proto považujeme začlenění festivalu Dny Jeruzaléma do projektu Plzeň 2015 za zcela správné a plně vyjadřujeme podporu Vašemu rozhodnutí.

Co víc, děkujeme Vám a vyjadřujeme uznání Vaší odvaze tento projekt plzeňské veřejnosti představit.

Obracíme se proto tímto na návštěvníky či účastníky jednotlivých kulturních vystoupení v rámci tohoto festivalu, aby sami vyjádřili svůj názor, zda byli vystaveni jakékoliv politické propagandě a pokud ne,
navrhujeme, aby konání tohoto festivalu bylo i v příštích letech zahrnuto do pravidelných kulturních akcí, konaných v Plzni.

Všem návštěvníkům festivalu přejeme, ať si z celé řady tanečních, hudebních, filmových, vizuálních či kulinářských setkání vyberou právě to, které je nejvíce osloví.


S pozdravem


                                                                                          Jiří Löwy
                                                                             místopředseda ŽO Plzeň
                                                          

Rozdělovník:
Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael
Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu
Ministerstvo kultury České republiky
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Plzeňský kraj


This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software