Sociální
Památky
Kultura
Nadace
Naše působnost
Luach
Stanovy ŽO Plzeň (pdf)
Statut FŽO (pdf)
Dokončení výměny střešní krytiny Velké synagogy v Plzni


Výběrové řízení
termín vyhlášení výběrové řízení: 28.1.2016
termín odevzdání nabídek: 10.2.2016 do 10:00 hod.

více...
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software