Sociální
Památky
Náb-ženství
Kultura
Nadace
Čtěte také
FŽO v ČR:
Židovské obce:
Brno
Děčín
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Teplice
Ústí nad Labem
Úvod
Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby
Odborné sociální poradenství
Židovská obec Plzeň


Sídlo sociální služby Odborné sociální poradenství + kontaktní údaje:   
Židovská obec Plzeň,  Smetanovy sady 5, 301 37 Plzeň
telefonním číslo: 377 235 749, e-mail:
zoplzen@zoplzen.cz

Zřizovatel:
Židovská obec Plzeň

Provozní doba poradny:
Čtvrtek     13.00 - 17.00 hod
Dále v domácnosti klientů dle individuální potřeby a  předchozí domluvy.


Informace o poskytovateli služby
Židovská obec Plzeň (dále jen ŽOP) je církevní právnická osoba, která sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu a jejich příznivce. ŽOP v duchu židovských tradic zajišťuje náboženský a kulturní život svých členů, jejich sociální potřeby a pečuje o kulturní a náboženské památky. Zároveň také brání židovskou pospolitost proti všem projevům antisemitismu, fašismu, rasismu a diskriminaci a chrání památku jejich obětí.

Informace o poskytovateli služby

Charakteristika sociální služby

Poslání odborného sociálního poradenství

Cíle odborného sociálního poradenství

Principy služeb

Cílová skupina

Zásady poskytování služby odborného sociálního poradenství

Jednání se zájemcem o službu

Postup při vyřizování stížností a připomínek

Úhrada za poskytování sociální služby

Formulář pro vyřizování stížností a připomínek

dále...
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software