Sociální
Památky
Náb-ženství
Kultura
Nadace
Čtěte také
FŽO v ČR:
Židovské obce:
Brno
Děčín
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Teplice
Ústí nad Labem
Úvod
Formulář postupu při vyřizování stížností a připomínek

Pro zaměstnance Židovské obce Plzeň je velmi důležité vědět, jaký je váš názor na fungování našich služeb. Zpětná vazba nám pomáhá vylepšovat a rozvíjet naše služby.

Rádi od Vás nebo Vámi zvoleného zástupce uslyšíme, co děláme dobře, ale ještě více potřebujeme vědět, kde se nám nedaří naplňovat Vaše očekávání. Pokud taková situace nastane, ihned se obraťte telefonicky nebo písemně (viz přiložený formulář) na sociálního pracovníka ŽOP anebo vyplněný formulář s Vaší stížností či připomínkou zašlete předsedkyni ŽOP. Toto můžete učinit Vy sami, nebo si pro podání a vyřizování můžete zvolit nějakého zástupce (příbuzného či blízkého apod.). Vaše stížnosti či připomínky bude vyřizovat sociální pracovnice ŽOP a předsedkyně ŽOP.

Postup vyřizování stížností či připomínek je v naší organizaci následující:
Máte-li stížnost či připomínku, ihned toto písemně oznamte sociální pracovnici ŽOP.  Stížnost na sociální pracovnici podejte předsedkyni ŽOP.
Vaše stížnost bude prošetřena a do 15 pracovních dnů dostanete písemnou odpověď. Nebude-li možné stížnost do 15 pracovních dnů prošetřit, dostanete písemné vyrozumění o tom, jaké jsou důvody delšího trvání vyřizování vaší stížnosti či připomínky.
Nebudete-li spokojeni s naší odpovědí, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a zašlete jej sociální pracovnici ŽOP, v případě stížnosti na sociální pracovnici zašlete dotazník předsedkyni ŽOP nebo FŽO.
Do 30 kalendářních dnů dostanete písemné vyjádření o vyřízení vaší stížnosti.
Pokud přesto nebudete z odpovědí spokojeni, kontaktujte předsedkyni ŽOP, Federaci židovských obcí, nebo další nezávislé organizace jako je krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, organizace zabývající se právy či ombudsmana.

Pokud dojde ke stížnosti na externího poskytovatele služeb, bude tato stížnost postoupena dále externímu poskytovateli služeb.
Informace o poskytovateli služby

Charakteristika sociální služby

Poslání odborného sociálního poradenství

Cíle odborného sociálního poradenství

Principy služeb

Cílová skupina

Zásady poskytování služby odborného sociálního poradenství

Jednání se zájemcem o službu

Postup při vyřizování stížností a připomínek

Úhrada za poskytování sociální služby

stáhnout Formulář pro vyřizování stížností a připomínek
ve formátu DOC či PDF

This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software