Sociální
Památky
Náb-ženství
Kultura
Nadace
Poskytování služby
FŽO v ČR:
Židovské obce:
Brno
Děčín
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Teplice
Ústí nad Labem
Úvod
Upozornění

 Vnitřní pravidla pro poskytování služby

ŽO Plzeň poskytuje na základě udělení registrace PKÚ č. SVZ/4228/07 ze dne 10.7. 2007
Odborné sociální poradenství
Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb
Poslání
Židovská obec Plzeň (dále jen ŽOP) nabízí odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a pomáhá zprostředkovávat ostatní sociální služby.
Posláním ŽOP je prostřednictvím poskytování  sociálního poradenství přispívat ke zkvalitnění života především členům ŽOP se zvláštním zřetelem k potřebám seniorů přeživších holocaust.
Cíl
Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, soběstačnosti a sebeobslužnosti, poskytnutím odborného sociálního poradenství a zprostředkováním sociálních služeb na základě individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít ve vlastním přirozeném domácím prostředí tak dlouho jak je to možné a bezpečné.

Komu je služba odborné sociální poradenství určena
Cílovou skupinou jsou především senioři, řádní i mimořádní členové ŽOP a přidružených organizací při FŽO, jejich přímí rodinní příslušníci a životní partneři a další občané v nepříznivé sociální či zdravotní situaci, se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.  Zvláštní zřetel je brán k potřebám obětí násilí - přeživších holocaust, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí, jejichž osobní cíle vycházejí ze židovských tradic a kořenů.
Místo a čas poskytování sociální služby
Služba odborného sociálního poradenství je poskytována na adrese ŽOP, Smetanovy sady 5, 301 37 Plzeň a na telefonním čísle: 377 235 749, e-mail: zoplzen@zoplzen.czBližší informace o poskytování sociálních služeb naleznete ve vnitřních pravidlech pro poskytování služby.
·        
Formulář pro vyřizování stížností a připomínek

Kancelář ŽO Plzeň

čtvrtek
13:00 - 17:00

Domácnosti klientů
dle individuální potřeby
Poskytování sociálních služeb židovským obětem nacistické perzekuce podporují granty conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. se sídlem v New Yorku, USA.
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software