Sociální
Památky
Náb-ženství
Kultura
Nadace
Čtěte také
Úvod
Vznik a poslání nadace
Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog vznikla 29. srpna 1994 a kromě činnosti vyplývající z jejího názvu - tedy snahy o získávání a rozdělování finančních prostředků na opravy a využití tří plzeňských synagog - svou činností podporuje kulturní aktivity související se životem plzeňské židovské obce, s oživováním židovské kultury a tradic, jejich prezentací a zároveň podporuje i aktivity, při nichž jsou ke kvalitním kulturním akcím využívány dříve zapomenuté a přehlížené židovské památky - Velká synagoga, Stará synagoga a Židovská škola.
Nadace byla založena Městem Plzní a Židovskou obcí v Plzni a jejím posláním je pomoci při záchraně Velké synagogy v Plzni a „souboru Staré synagogy a Židovské školy" v Plzni, a to jak po stránce stavební, tak i po stránce jejich dalšího využití a provozu ke kulturním a náboženským účelům, stejně jako i podpora kulturních akcí, konaných v některé z uvedených synagog, či akcí, které se konají i mimo tyto synagogy, pokud je jejich cílem získání prostředků na jejich záchranu.
Za tímto účelem jsou prostředky Nadace používány výhradně:

k zajištění rekonstrukce, obnovy a zachování nemovitých židovských památek na území města Plzně:
k zajištění rekonstrukce, obnovy a zachování movitých inventářů v objektech:
k podpoře kulturních aktivit, související s objekty:
ke správě nadace

Grantové programy
Grantová pravidla
Formuláře ke stažení
Statut nadace
O nadaci
Správní a dozorčí rada
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software