Sociální
Památky
Náb-ženství
Kultura
Nadace
Čtěte také
Úvod
Grantové programy
Grantové programy
Grantová pravidla
Formuláře ke stažení
Statut nadace
O nadaci
Správní a dozorčí rada
Výroční zpráva
Výroční zpráva za rok 2011
Postupné dokončení rekonstrukce Velké synagogy v Plzni
Velká synagoga v Plzni je unikátní architektonickou a kulturní památkou (č. rejstř: 12027/4-4817). Celkové náklady na dokončení její rekonstrukce jsou odhadovány na 66 mil. korun. Nadace si od svého vzniku klade za své, podporovat úsilí o záchranu tohoto objektu a tím tak zajistit jeho zachování i budoucím generacím.
Kulturní počin se vztahem k plzeňským synagogám
Program podpory kulturních projektů se vztahem k plzeňským synagogám vyhlašuje Nadace již od svého vzniku, roku 1994. Ideou programu je podpořit vznik nových i dosud úspěšně probíhajících kulturních projektů, které mají vztah k plzeňským synagogám. Cílem tohoto programu je podpora kulturních aktivit souvisejících se životem plzeňské židovské obce, s oživováním židovské kultury a tradic, jejich prezentací a zároveň i podpora projektů, při nichž jsou ke kvalitním kulturním akcím využívány dříve zapomenuté a přehlížené židovské památky - Velká synagoga, Stará synagoga a Židovská škola.
Zajištění a realizace další etapy rekonstrukce Staré synagogy a Židovské školy v Plzni
Cílem programu je pomoci při záchraně, údržbě a zajištění dvou nejstarších dochovaných synagog v Plzni - Staré synagogy a Židovské školy (č. rejstř.: 49806/4-5146). Kulturní nemovitá památka Stará synagoga (č. rejstř.: 49805/4-5146) byla v roce 2003 umístěna Národním památkovým ústavem na Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice a celkové odhadované náklady na její rekonstrukci jsou stanoveny na 6 mil. Kč.
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software