Čtěte také:

O nadaci
Statut nadace
Grantové programy
Správní a dozorčí rada

Grantová pravidla
Formuláře ke stažení

Památky
Výběrové řízení
Nadace
Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog
vyhlašuje veřejnou výzvu k žádostem o příspěvek na pořádání vzpomínkové kulturní akce v plzeňských synagogách, se vztahem ke 100. výročí narození významného představitele ŽO Plzeň a vojáka zahraniční armády, jehož jméno nadace nese.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. listopadu 2017.
Příspěvek bude poskytnut nejvýše 2 akcím.

Maximální délka trvání projektu: do 31.12. 2018.

Název:
Nadace Rudolfa Löwyho a plze
ňských židů na záchranu plzeňských synagog
Sídlo:
Smetanovy sady 5, 301 37 Plze
ň
Tel.:
+420 377 235 749
E-mail:
nrl@zoplzen.cz

I
ČO:
49777327

Zápis v rejstříku nadací:
Vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 27, 27. ledna 1999
.
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software