Čtěte také:

O nadaci
Statut nadace
Grantové programy
Správní a dozorčí rada

Grantová pravidla
Formuláře ke stažení

Památky
Výběrové řízení
Nadace
Název:
Nadace Rudolfa Löwyho a plze
ňských židů na záchranu plzeňských synagog
Sídlo:
Smetanovy sady 5, 301 37 Plze
ň
Tel.:
+420 377 235 749
E-mail:
nrl@zoplzen.cz

I
ČO:
49777327

Zápis v rejstříku nadací:
Vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 27, 27. ledna 1999
.
Výroční zpráva:

2017


This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software