Sociální
Památky
Kultura
Nadace
Naše působnost
Luach
Stanovy ŽO Plzeň (pdf)
Statut FŽO (pdf)
Dokončení výměny střešní krytiny Velké synagogy v Plzni


Výběrové řízení
termín vyhlášení výběrové řízení: 28.1.2016
termín odevzdání nabídek: 10.2.2016 do 10:00 hod.

Obsah zadávacích podkladů
Rozhodnutí - závazné stanovisko OPP MMP, č.j. MMP/236749/15 ze dne 16.10.2015
          http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha-a.pdf
Položkový rozpočet
          http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha-b.xlsx
Projektová dokumentace "Velká synagoga v Plzni - I. etapa Posouzení stavu krytiny lodi", zpracované 09/2010 Atelier Soukup s.r.o., již tvoří:     1) technická zpráva
        http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha-c1.pdf
     2) situace
        http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha-c2.pdf
     3) Půdorys krovu
        http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha-c3.pdf
     4) Půdorys střechy
        http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha-c4.pdf
     5) Výpis klempířských prvků
        http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha-c5.pdf
     6) Fotodokumentace
        http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha-c6.pdf

Podmínky výběrového řízení
         http://www.zoplzen.cz/VR/2015strecha.pdf
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software